Relance-uitkering


Nieuws van CIB Partner LIANTIS:


Als jonge starter heb je het wellicht niet makkelijke gehad de laatste paar maanden.

Liantis, partner van CIB liet onlangs weten dat er een relance uitkering mogelijk is voor jonge starters waarbij deze steun voor velen een extra klein duwtje kan zijn.
De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan en kan je aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. Maar de voorwaarden voor de nieuwe steunmaatregel zijn anders.


Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;

 • primo-starters;

 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Tip: Andere zelfstandigen, zoals zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dan de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, kunnen alleen in aanmerking komen voor het halve overbruggingsrecht.

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer. We baseren ons voor deze beoordeling op de NACE-code waarmee je activiteiten in de KBO geregistreerd zijn. Ga hier na of jij in aanmerking komt.

 • Je hebt je activiteiten hervat. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw opstart, heeft geen recht op de uitkering.

 • In het tweede kwartaal van 2020 ondervind je een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. De omzetdaling is te wijten aan de coronacrisis en zal achteraf worden gecontroleerd. Ben je pas later gestart of blijkt het tweede kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.

 • Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

 • Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering geniet.

 • Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.

 • De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Let op: geniet je ook een andere uitkering, dan kunnen wij de relance-uitkering volledig uitbetalen. Toch zou het kunnen dat de andere uitkering niet of maar gedeeltelijk kan worden uitbetaald, omdat je het relance-overbruggingsrecht geniet. Contacteer de uitbetalingsinstelling voor meer informatie!

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij Liantis. Het is momenteel nog niet mogelijk om de relance-uitkering aan te vragen. Denk je in aanmerking te komen voor het relance-overbruggingsrecht voor zelfstandigen, vul dan zeker het formulier op deze pagina in. Zodra je een aanvraag kan indienen, ontvang je van Liantis een e-mail met de nodige instructies.

39 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven